Udredning af blæretumorer – Patologi, histologi og diagnostik

Anmeldelsespligt

Tumorbeskrivelse og T-stadie

Udredningsforløb og pakkeforløb

Makroskopisk hæmaturi

Mikroskopisk hæmaturi

Billeddiagnostik

Cystoskopi, TUR-B og Cytologi

Ta tumorer og CIS – ikke-invasive blæretumorer

Benignt urotelialt papillom og inverteret urotelialt papillom

Ta Tumorer

o    Lav risiko tumorer

o    Mellemrisiko tumorer

o    Højrisiko tumorer

Flade læsioner

o    Metaplasi

o    Dysplasi

CIS

T1-tumorer

Muskelinvasiv blærekræft

Neoadjuverende behandling

Cystektomi

Urinafledning i forbindelse med cystektomi

Opfølgning efter cystektomi med urinafledning

Kurativt intenderet strålebehandling

Hvis radikal behandling ikke er mulig

T4b og metastatisk blærekræft

Palliativ strålebehandling

Systemisk onkologisk behandling

Opfølgning efter systemisk onkologisk behandling